Water Babies

Water Babies is een franchise formule uit het Verenigd Koninkrijk. In 2002 is zij gestart met het leren zwemmen aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Vanaf het allereerste moment is er sprake van een grote groei die dank zij het franchiseconcept duurzaam is gebleken. Franchise heeft het mogelijk gemaakt om de formule ook succesvol te exporteren. Het onderzoek dat Water Babies heeft gedaan toont ruimte aan voor enkele tientallen vestigingen in Nederland.

Branche- & investeringsinformatie

water-babies-logo
Herkomst: Verenigd Koninkrijk
Branche: Educatie | Sport
Type franchise: Master Franchise
Totaal vestigingen: 60 (mei ’15)
Vestigingen in NL: nvt.
Investering voor één vestiging ± € 200.000,- tot € 220.000, –
Entree fee & opstartkosten € 120.000,-
Looptijd van overeenkomst Tien (10) jaar
Minimaal benodigd eigen vermogen ± € 80.000, –
Royalties (franchise- of service fee) 6.0% van de (netto) omzet
Marketingbijdrage 2,5% landelijk | 4,0% lokaalmarktgebied
Inkoop 80% centraal bij contractleveranciers
Ondersteuning Centraal op Europees niveau
Benodigde vierkante meters nvt.

Bent u geïnteresseerd in deze formule?